top of page

LAAT JOU STEM HOOR

Die Vierkleur is die vlag van die ou Suid-Afrikaanse Republiek. Ander Boererepublieke het ook vierkleurvlae gebruik, maar die Transvaalse Vierkleur is die bekendste.

 

Die Vierkleur is 'n simbool van vryheid en van die Boerevolk se soeke na vryheid. Dit staan vir ons mense se houding teenoor ander volke. In gehoorsaamheid aan die Wet van God gun ons ook ander mense dieselfde vryheid as wat ons begeer. Hierdie gesindheid is reeds in die Voortrekkermanifes en ons mense het altyd daaraan getrou gebly. ,

 

Daarom staan die Vierkleure teen imperialisme en kolonialisme. Dit staan teen onderdrukking en onderdrukking van volke. Dit staan vir ons Bybelse opdrag dat elke volk homself moet regeer en die Here in nasionale konteks moet soek en dien. Dit is hoekom ons voorvaders so dapper geveg het teen Britse heerskappy.

 

Dit is hoekom ons nou ook onder die vaandel van die Vierkleur veg teen die onderdrukking van ons mense.

DIE VIERKLEUR SAL AANHOU WAPPER

SLUIT AAN ONS POSLYS

bottom of page