top of page

WIE ONS IS 

God Volk Vaderland Broederskap

 • God: Ons, as Boere-Afrikaners van Europese afkoms, erken ons diepe verbintenis tot God, ons Skepper en Bewaarder. Ons besef dat ons roeping en ons nasie se toekoms gegrond is in Sy almagtige wil. Ons sien die Here as die bron van ons krag, en ons vertrou op Sy wysheid en genade in ons stryd vir geregtigheid en vryheid.

 • Volk: Ons erken onsself as ’n Volk met ’n unieke roeping en nasionale belang. Gebore tot hierdie nasie van ons Europese herkoms, is ons geroep om ons kulturele erfenis te bewaar en ons identiteit te handhaaf te midde van alle uitdagings. Ons glo dit is nie net reg om rondom jou eie te groepeer nie, maar een van die mees natuurlike dinge wat jy kan doen. Ons volk is ons sterkte, ons anker in ’n wêreld van verandering en onsekerheid. Ons verbind ons tot die welvaart en voortbestaan van die Boere-Afrikaner nasie in al sy vorme.

 • Vaderland: Ons sien ons Vaderland as ’n heilige erfenis wat ons met eer en toewyding moet bewaar en beskerm. Die woorde “Dat die erwe van ons vad'revir ons kinders erwe bly”  is baie spesiaal vir ons. Ons is toegewyd om die grond wat ons vaders ten duurste, en baie keer met bloed en sweet, vir ons gekoop het te beskerm en te bewaar, al is dit nou in die hande van ander. Ons sal veg teen enige vorm van onderdrukking of vreemde inmenging. Die liefde vir ons Vaderland is ’n onblusbare vuur wat in ons harte brand.

 • Broederskap: Ons glo in die broederskap van alle Boere-Afrikaners, en ons strewe daarna om ’n gemeenskap van onderlinge ondersteuning en solidariteit te skep. Slegs as ons saam staan sal ons sterk genoeg wees om die uitdagings wat voorlê in die gesig te staar. Saam sal ons bou aan ’n beter toekoms vir ons volk. Ons deel ’n gemeenskaplike visie van vryheid en selfbeskikking, en ons is vasberade om dit te bereik, saam as broers en susters in ons Vaderland.

BEGINSELS:

 1. Goddelike Soewereiniteit: Ons beweging erken God as die uiteindelike gesag oor ons lewens, ons Volk, en ons land. Ons onderwerp ons aan Sy wil bô alles, erken Sy goddelike soewereiniteit as die hoeksteen van ons geloof en nasie.

 2. Kulturele Identiteit: Ons handhaaf die ryk erfenis en tradisies van die Boerevolk, gewortel in Christelike beginsels en Afrikanerkultuur. Ons identiteit is spesiaal, en ons is toegewyd om dit teen enige pogings van afwatering of assimilasie te bewaar.

 3. Volkseenheid: Ons gee voorrang aan die eenheid en solidariteit van ons Boervolk bô alle interne verskille. Ons staan saam as broers, gebind deur ons gemeenskaplike geloof, ras, taal en erfenis, in die gesig van eksterne bedreigings en uitdagings.

 4. Bestuur/Bewaring van die Land: Ons glo in die verantwoordelike bestuur van ons Vaderland. Ons beskou dit as 'n geskenk van God en dat dit aan ons toevertrou is. Ons streef daarna om sy skepping te beskerm en te versorg vir toekomstige geslagte.

 5. Krag en Dissipline: Ons glo in fisiese, verstandelike, en geestelike ontwikkeling deur dissipline en toewyding. As jong mans in n Christen-Nasionaliste beweging, omhels ons die uitdagings van selfverbetering en persoonlike ontwikkeling. Ons glo om ons vaardighede en vermoëns deurlopend te verbeter om ons God, Volk, en Vaderland doeltreffend te dien.

 6. Verdediging van Geloof en Gesin: Ons is verdedigers van ons Christelike geloof en die heiligheid van die gesins-eenheid. Ons verwerp die afwatering van tradisionele waardes en staan ferm teen morele verval en maatskaplike agteruitgang, ons bewaar die geestelike en morele fondamente van ons samelewing.

 7. Moed en Opoffering: Ons omhels moed in die aangesig van ons vyande, en is bereid om opofferings te maak vir die groter goed van ons nasie. Ons verstaan dat die pad van geregtigheid dikwels moed en onbaatsugtigheid vereis, en ons is bereid om die prys te betaal vir die bewaring van ons God-gegewe regte en vryheid.

 8. Uitnemendheid in Diens: Ons strewe na uitnemendheid in alles wat ons doen, of dit nou in ons professionele lewens, gemeenskapsbetrokkenheid, of veiligheids diens is. Deur ons toewyding en verantwoordelikheid streef ons daarna om ons God, Volk, en Vaderland te eer, en 'n nalatenskap van integriteit en trots vir toekomstige geslagte agter te laat.

 9. Ewige Hoop: Gegrond in ons geloof, handhaaf ons 'n onwrikbare optimisme vir die toekoms van ons Boervolk. Ten spyte van die beproewings en onderdrukking wat ons mag ervaar, vertrou ons op God se voorsienigheid en genade, en glo ons dat indien ons terugkeer na Hom dat ons sal oorwin, en ons mense weer voorspoedig sal wees onder Sy leiding en beskerming.

NASIONALE Strewe

WAAROM VRYHEID? WAAROM 'N REPUBLIEK? Om God se doel van skepping uit te leef, en waarvan ons nasie planting 'n voortsetting is.

"Toename", sodat daar in die toekoms 'n volk kan wees waarin die mens, as die kroon van die skepping, lof kan bring aan die Skepper, God Drie-enig, en sodat ons nie skaam sal wees wanneer ons nie praat met die vyande in die poort (Ps. 127: 3-4).

"Werk" beteken om "ons brood eerlik te verdien deur die sweet van ons voorkop", en wat dit beteken is dat alle werk, hoe klein ookal, eerbaar is en dat luiheid veragtelik en onbybels is.

"Bewaar" beteken om te bewaar soos Jesus ons geleer het in Joh. 14 bevele, om Sy Woord en die suiwer Leerstelling te bewaar. "Bewaar" beteken ook om die Goddelike instellings van o.a. gesin, wet en orde te bewaar, en om Godgegewe grense tussen volke en nasies te bewaar. Daarom sing ons "... dat die planne van ons vaders planne bly vir ons kinders..."

SLUIT AAN ONS POSLYS

bottom of page